Warunki korzystania

Inspirację czerpię z metody Nonviolent Communication (NVC) i podejścia coachingowego, które są dla mnie swoistym drogowskazem w codziennym życiu.

Od ponad siedmiu lat pracuję jako coach i trener. Wspieram osoby poszukujące równowagi i balansu pomiędzy ważnymi obszarami swojego życia w odnalezieniu własnej drogi ku efektywności, osiągania własnych celów oraz satysfakcji z realizowanych działań.

W pracy z klientami skutecznie łączę wiele podejść by oferować klientom optymalne dla nich wsparcie, uważność i wypracowywać z nimi rezultaty, które będą dla nich ważne oraz adekwatne do obecnej ich sytuacji życiowej czy zawodowej.

W życiu ważny jest dla mnie drugi człowiek, jego potrzeby, uczucia, zachowania. Interesuje mnie również jego szeroko pojęty rozwój, przekraczanie granic i ograniczeń oraz odkrywanie, wpieranie potencjału każdego z nas z osobna. Cenię sobie współpracę z ludźmi i wzajemne wspieranie się w drodze ku rozwojowi, szacunek, zrozumienie i empatię.

Ukończyłam miedzy innymi kurs „The Art and Science of Coaching”, Szkołę Trenerów Rozwoju Kompetencji Trenerskich oraz Studium Nonviolent Comunication. Posiadam dyplom Erickson Professional Coach, a także certyfikat Zen coacha oraz trenera NLP. Posiadam akredytacji ICF na poziomie ACC.

Coachingu uczyłam się m.in. u takich coachów jak: Marilyn W.Atkinson, Richard Hayams, Tony Husted, oraz Robert Dilts, Richard Bolstad, Stephen Gilligan.

Studiowałam na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad 10 lat pracowałam w dużych korporacjach z branży finansowej gdzie uczestniczyłam w tworzeniu od podstaw banku, zarządzałam mniejszymi i większymi zespołami. Posiadam doświadczenie w realizowaniu projektów z zakresu poprawy jakości oferowanych usług, optymalizacją procesów, zamianą struktury organizacyjnej, komunikacji czy procesów firmy. W swojej karierze zawodowej pełniłam m.in. Menadżera Biura, Kierownika zespołu a potem biura, Dyrektora departamentu działu produkcyjnego i operacyjnego. Ponad to ostatnie 5 lata to okres rozwoju własnej praktyki coachingowej, w ramach której zrealizowałam ponad 350 godzin płatnego coachingu.

Posiadane doświadczenie:

  • Zrealizowane ponad 350 godzin płatnego coachingu z klientami indywidualnymi oraz w różnych instytucjach, również w projektach finansowanych przez UE
  • Od 2009 współpracuję jako coach i mentor dla młodych przedsiębiorców w ramach programu Youth Business Poland
  • Liczne warsztaty rozwojowe i coachingowe: m.in.: warsztat „Lider czyli kto” w ramach konferencji coachingowej (2011) organizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, warsztaty Zen coachingowe dla kobiet w ramach Festiwalu Progressteron organizowanego przez Dojrzewalnię Róż (2011 oraz 2012), szkolenia z coaching rodzicielskiego

Coach Certyfikowany przez CTI I ICF: Professional Certified Coach (CPCC, PCC); Autoryzowany Facylitator Narzędzia Diagnostycznego „Team Diagnostic Assessment”; Trener Komunikacji Transformującej Coach Relacji i Zespołów (ORSC); Absolwentka Co-active Leadership Program.

Z wykształcenia jest inżynierem. Ukończyła także podyplomowe studia Administracji i Zarządzania. Od wielu lat pasjonuje się rozwojem, szkoleniami i coachingiem. Prowadzi własną firmę, której celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji, coaching indywidualny i zespołowy.

Joanna ma za sobą 10 lat pracy w korporacji na różnych stanowiskach w działach Operacyjnym i Sprzedaży Detalicznej. Zajmowała się wdrażaniem i nadzorowaniem standardów bezpieczeństwa, komunikacją wewnętrzną strategicznych dla Firmy projektów, obsługą klientów i windykacją należności. Różnorodne doświadczenia zawodowe i praca na stanowiskach managerskich, dały jej szerokie spojrzenie na pracę w korporacji i zrozumienie działających w niej mechanizmów. Joanna angażowała się w projekty dotyczące kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, systemów motywacji i nawyków pracy. Jako Kierownik działu Obsługi Klienta wspierała i przygotowywała pracowników do procesu centralizacji działu Obsługi Klienta.

Pasjonuje się zmianą i ludźmi w procesie zmiany. Pracując na stanowiskach managerskich była jednocześnie coachem i trenerem dla swoich pracowników. Od początku 2006 roku, nieustannie zgłębia wiedzę na temat coachingu i szkoleń, a uzyskaną wiedzę wdraża życie. Obecnie prowadzi coaching indywidualny, coaching zespołów, szkolenia z coachingu i komunikacji. Realizowała duże projekty coachingowe i rozwojowe: np. szkolenia i coaching dla ponad 100 pracowników w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, szkolenia z coachingu dla ponad 80 osób z Shell Shared Services, szkolenia z komunikacji, coachingu, team coachingu i przywództwa oraz coaching indywidualny dla ponad 180 małych przedsiębiorców z Krakowa i Kielc. Joanna aktywnie działa w środowisku coachów zrzeszonych w ramach International Coaching Federation (ICF), największej coachingowej organizacji na świecie. Jest liderem krakowskiego oddziału ICF, jest również asesorem akredytującym coachów na poziom ACC (Associated Acredited Coach). Joanna jako trener komunikacji transformującej szkoli z umiejętności komunikacyjnych managerów w korporacjach, ale również współpracuje ze szkołami i przedszkolami gdzie w ramach wolontariatu pracuje z nauczycielami i dyrekcją szkół.

Specjalizacją Joanny w ramach coachingu indywidualnego i zespołowego jest komunikacja, współpraca i przywództwo. Pracuje również z osobami, które chcą poprawić swoje relacje – zawodowe (partnerzy biznesowi), bądź prywatne (pary). Joanna współpracowała m.in. z firmami: BP Polska, ING Nationale Nederlanden, Hydro Aluminium Chrzanów, PARP, Grupa Pracuj, Abra, Jansen Cilag, Vattenfall, Shell, DHL, Veolia, Tesco, PKP, Tetra Pak, Mattel, Coca-Cola i in. Prowadziła zajęcia z coachingu biznesowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości Krakowie, jest współzałożycielem Polskiej Szkoły Coachingu w Katowicach.

Ukończyła roczną Akademię Coachingu przy Gdańskim Wydawnictwie Pedagogicznym oraz kurs Co-active Coaching organizowany przez The Coaches Training Institute (CTI). Jest coachem certiyfikowanym przez CTI (CPCC) oraz przez ICF, na poziomie PCC (Professional Certified Coach), ma ponad 1300 godzin coachingu indywidualnego i zespołowego. Jest również Autoryzowanym Facylitatorem metody Team Diagnostic Assessment, wydanym przez Team Coaching International (TCI), uprawniającym do prowadzenia coachingu zespołów w oparciu o wybrane narzędzie diagnostyczne (Diagnostic Assessment). Joanna ukończyła kurs coachingu relacji: Organisational Relationship System Coaching (ORSC).

Posiada licencję Trenera Komunikacji Transformującej, nadaną przez twórcę tego szkolenia, Richarda Bolstada. Joanna jest absolwentką rocznego kursu Przywództwa (Co-active Leadership Program, The Coaches Training Institute, San Francisco).

Jest członkiem ICF – International Coach Federation, Liderem oddziału krakowskiego. Prowadzi praktykę w języku polskim i angielskim.

Executive Coach for Individuals, Relationships and Teams

Jeśli nie pokażesz ludziom, kim Jesteś, nigdy nie będą mogli Cię zobaczyć.

Przygodę z coachingiem Beata rozpoczęła wiele lat temu, nie wiedząc nawet, że to co robi, to coaching. To był jej naturalny sposób bycia z ludźmi zarówno w relacjach zawodowych jak i prywatnych. Posiadane intuicyjne umiejętności coachingowe uzupełniła w szkołach coachingu spełniających najwyższe światowe standardy. To, co robi jest jej pasją. Każdy klient zarówno indywidualny jak i grupowy jest dla niej kimś wyjątkowym. Klient dla Beaty jest partnerem, któremu daje swoją uważność, pełną obecność i zaangażowanie. W relacji coachingowej stwarza atmosferę poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, które z koleji otwiera przestrzeń do największych nawet wyzwań. Wierzy w ludzi i ich potencjał, zazwyczaj wykorzystywany tylko w niewielkim stopniu. Uczestniczy w odkrywaniu przez klienta nowych możliwości i jednocześnie jest świadkiem realizacji stawianych przez niego celów. Nie boi się trudnych tematów. Nie boi się emocji, które często towarzyszą klientom w momentach odkrywania i dokonywania zmian. Klienci Beaty biorą odpowiedzialność za swoje życie. Spełniają marzenia, realizują cele zawodowe i uczą się sięgać dalej. Marzeniem Beaty jest aby każdy człowiek budził się codziennie rano pełen energii, entuzjazmu i prawdziwej ciekawości tego co przyniesie nowy dzień.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Przez ponad 11 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach. Tam zyskała wiedzę i praktyczne doświadczenie, które obecnie wykorzystuje w swojej pracy. Pierwsze kroki stawiała w dziale marketingu i sprzedaży. Następnie przez ponad 7 lat z powodzeniem i ogromną pasją pracowała na stanowiskach menadżerskich w działach HR. Jako Dyrektor Personalny odpowiadała za Europe Centralną i Wschodnią. Rozumie realia biznesowe oraz dostrzega rolę i miejsce każdej osoby, która jest częścią systemu korporacyjnego. Ma szerokie doświadczenie w obszarze HR – zarządzania ludźmi w zakresie planowania strategicznego, wdrażania systemów motywacyjnych, systemu ocen pracowniczych, rekrutacji, planowania i prowadzenia szkoleń, rozpoznawania potencjału i planowaniu dróg rozwoju.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE

Od 2007 roku zajmuje się coachingiem. Pracuje przede wszystkim w środowisku biznesowym. Jest coachem indywidualnym, relacji oraz zespołowym, jest również trenerem coachingu.

Prowadzi rozwojowe programy team-coachingowe dla zespołów w zakresie rozwoju przywództwa, współpracy, efektywnej komunikacji i in. Pracuje przede wszystkim z zarządami korporacji ale również z kadrą menadżerską średniego szczebla. Wdraża autorskie programy warsztatowe dla menadżerów w zakresie przywództwa, umiejętności coachingowych i team-coachingowych.

Beata aktywnie współpracuje ze środowiskiem międzynarodowym. Jako Executive Coach jest członkiem zespołu międzynarodowej organizacji Intergal Leadership & Coaching.

Uczestniczyła i uczestniczy w projektach coachingowych takich firm jak: Ericsson (Region – Środkowy Wschód, Zespoły Top Managementu firmy), T-Mobile, Kompania Piwowarska, Media Saturn, Beckers, Prudential, PUMA, EGIS, Genpact, Teva Operations Poland, Teva Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Unilever, DHL, Goodyear, PKN Orlen, Coca – Cola HBC Polska, Glaxo Smith Kline, Lufthansa, DBM Polska, Grupa Pracuj, BRE Bank, ING Nationale Nederlanden, ING Bank Śląski, Capgemini, Ernst & Young, Deloitte, Axa, PZU, Raben, Dendrite, BP Polska, Shell Polska, FM Logistic, Salans, ITI, TetraPak, Bank Handlowy Citibank, NBP, PKP SA, MSZ i in. Prowadzi praktykę w języku polskim i angielskim.

Edukacja i certyfikaty:

Beata jest akredytowanym coachem ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach).

Ukończyła:

  • The Coaches Training Institut (CTI) – Co-Active Academy oraz Certification Program, gdzie uzyskała tytuł Certified Professional Co-Active Coach (CPCC). – Jest to jedna z czołowych szkół coachingu na świecie w zakresie coachingu indywidualnego.
  • Team Coaching International (TCI) – Authorized Facilitator of Team Diagnostic, coaching zespołów z użyciem narzędzia Team Diagnostic Assessment, które z powodzeniem stosuje w organizacjach. Jest również superwizorem tej metody. To dzięki Beacie to narzędzie jest dostępne w języku polskim.
  • Organizational & Relationship System Coaching (ORSC) – Center for Right Relationship – zaawansowany program obejmujący coaching relacji, coaching zespołów, coaching systemowy. • Facilitator Horse Assisted Education – członek Europejskiego Stowarzyszenia Horse Education (EAHAE)
  • Licensed HorseDream Partner (EAHAE) – oficjalny Partner EAHAE w międzynarodowych programach rozwoju przywództwa z użyciem koni jako naturalnych nauczycieli.
  • Techniki dramowo – teatralne w pracy z grupą – STOP-KLATKA – praktyczne wykorzystanie elementów technik dramy w programach rozwojowych.
  • Alchemy of 3rd entity – Center for Right Relationship – program doskonalący sztukę współprowadzenia programów i warsztatów grupowych.
  • Leadership Program – The Coaches Training Institut (CTI) – ukończyła zaawansowany, 10 – miesięczny zaawansowany międzynarodowy program przywództwa.

Beata jest współtwórcą i współautorem Szkoły Team – Coachingu. Współpracuje z firmą Metrum - jest współautorem programu i trenerem w Polskiej Szkole Coachingu. Prowadzi zajcia z coachingu relacji na Akademii Leona Koźmińskiego.

Beata ma również doświadczenie w mentor coachingu i superwizjach dla osób przygotowujących się do akredytacji ICF. Z wykształcenia jest psychologiem.

Coach akredytowany przez International Coach Federation (ICF), członek prezydium Izby Coachingu od stycznia 2015 roku, prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012 oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Od 2006 roku prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych.

Prowadzi warsztaty dla coachów posiadające aprobatę ICF, jest współtwórcą przywódczych programów rozwojowych m.in. rozwijał liderów podczas rejsów morskich żaglowcem. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia coachów i akredytacji programów szkoleniowych. Prowadził zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu i Sopocie, Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów, a swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów takich jak Robert Dilts, Richard Bolstad, Stephen Gilligan, Frank Farelly, Sarah Payton, Nick Kemp, John Wittington, Lionel Stapley, John Scherer, Amy Barnes, Kare Landfald, Amy i Arnold Mindel. Studiował ekonomię międzynarodową na Wydziale Nauk Ekonomicznych, nauki społeczne na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię sportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Przez ponad 13 lat realizował projekty między innymi dla takich firm, jak WSiP, PL.2012, T-Mobile, PZU, Mercedes, BZ WBK, Nordea, RedMobile, WOW!, Polkomtel, Nutricia, Alfa Logis, BRE Bank, Polbank EFG, Orange, Grupa O2, Cyfrowy Polsat, Exatel (Tel-Energo), Deloitte, Teva, Compress, Tetra System Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Agora, Amnesty.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów pociągających za sobą strategiczne zmiany w organizacjach, między innymi związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii firmy, implementacją systemów informatycznych, zmianą struktury organizacyjnej, restrukturyzacją i optymalizacją procesów.

W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje kierownicze i dyrektorskie, pełnił rolę członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej. Wspólnie z żoną prowadzi Equante – Fundację Nowych Możliwości. Okres od 2006 roku to rozwój własnej działalności coachingowej, w ramach której zrealizował ponad 2500 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów.

Menu

>10000

godzin coachingu

15 lat

doświadczeń

>100

zadowolonych organizacji