Nasi coachowie

Executive Coach for Individuals and Teams

Od 2006 roku, zafascynowana coachingiem, była jednocześnie coachem i trenerem dla swoich pracowników. Nieustannie zgłębia wiedzę na temat coachingu, przecierając nowe szlaki w pracy indywidualnej i zespołowej. Pracując z Klientem pracuje z człowiekiem– nie z jego stanowiskiem, rolą lub kompetencją. To sprawia, że ma łatwość pracy zarówno z osobami na wysokich stanowiskach, jak i uczniami, rodzicami, nauczycielami. Pasjonuje ją zmiana, w najgłębszym, transformacyjnym wymiarze. Szybko dociera do sedna i buduje prawdziwą, żywą relację. W coachingu daje przestrzeń, akceptację i uważność. Lubi podążać za swoimi Klientami i wspólnie z nimi zatrzymywać się w kluczowych momentach, w których budują nowy sposób widzenia siebie i otaczającej rzeczywistości. Widzi świat jako system w którym wszystko się ze sobą łączy – nie ma dla niej rzeczy bez znaczenia. W relacjach co-achingowych jej Klienci odkrywają mądrość i nowe możliwości, ukryte w codziennych wyzwaniach i życiowych paradoksach: zaczynają czerpać moc z wrażliwości i znajdują spokój we własnym wnętrzu. Cieszy ją i wzrusza, kiedy z odwagą podejmują nowe wyzwania by żyć i pracować z przyjemnością i głębokim poczuciem sensu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Joanna ma za sobą 10 lat pracy w korporacji na różnych stanowiskach w działach Operacyjnym i Sprzedaży Detalicznej. Zajmowała się wdrażaniem i nadzorowaniem standardów bezpieczeństwa, komunikacją wewnętrzną w strategicznych dla firmy projektach, obsługą klientów i windykacją należności. Różnorodne doświadczenia zawodowe i praca na stanowiskach managerskich, dały jej szerokie spojrzenie na pracę w korporacji i zrozumienie działających w niej mechanizmów. Obszary, w które angażowała się ze szczególną pasją i zaangażowaniem dotyczyły kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, systemów motywacji i nawyków pracy.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE

Od 2007 roku zajmuje się coachingiem. Pracuje w środowisku biznesowym i korporacyjnym, ale z ogromną przyjemnością udziela się jako wolontariusz w szkołach prowadząc zajęcia dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Jest coachem indywidualnym i zespołowym – najczęściej na poziomie zarządu i wyższej kadry managerskiej. Bywa trenerem coachingu i umiejętności teamcoachingowych. Prowadzi warsztaty z zakresu przywództwa, komunikacji i współpracy w korporacjach: realizowała duże projekty rozwojowe - ostatnio dwuletni program Customer Experience Movement w zakresie budowania świadomości udoskonalającej doświadczenie Klienta dla marki FORD. Ma bogate doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami - przez kilka lat prowadziła szkolenia z komunikacji, coachingu, team coachingu i przywództwa oraz coaching indywidualny dla ponad 300 przedsiębiorców z Krakowa i Kielc.Bywa wykładowcą na uczelniach warszawskich i krakowskich. Wraz z Beatą Rycembel prowadzi Team Coaching Lab – akredytowaną przez ICF szkołę teamcoachingu. Udziela się w międzynarodowych organizacjach coachingowych ( ICF) tworząc i dbając o utrzymanie wysokich standardów coachingu na świecie. Jest mentorem i akredytuje coachów na poziomie PCC i MCC dla International Coach Federation. Z pasją rozpowszechnia na rynku polskim transformacyjne podejście w coachingu iprzywództwie, buduje społeczność osób zainteresowanych pracą tą innowacyjną metodą.

Uczestniczyła i uczestniczy w projektach coachingowych takich firm jak: BP Polska, ING Nationale Nederlanden, Hydro Aluminium Chrzanów, PARP, Grupa Pracuj.pl, Abra, Jansen Cilag, Vattenfall, Shell Polska, ITI, DHL, Veolia Water Systems, Tesco Polska, PKP, Tetra Pak, Mattel Polska, Coca-Cola HBC Polska, T-Mobile, Volkswagen Bank, Teva Operations Poland, Teva Pharmaceuticals, Mondial Assistance, Glaxo Smith Kline, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ernst& Young, Capgemini, Zelmer, Amer Sport, BPH, Cargill, Cisco, Philip Morris, Ford, BZWBK, Mc Donald’s, Azimo, Andea, Azelis, Borgwarner, Pratt& Whitney, Maspex, P&G, Geberit, Ista, Saria in. Prowadzi praktykę w języku polskim i angielskim.

EDUKACJA I CERTYFIKATY:

Joanna jest akredytowanym coachem ICF na poziomie MCC (Master Certified Coach), oraz asesorem i mentorem umiejętności coachingowych. Ukończyła:

 • Akademię Coachingu – roczna szkoła dla coachów przy Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym
 • Coaching Curriculum – roczny program coachnigu w The Coaches Training Institute, który zakończyła akredytacją CPCC ( Certified Professional Co-Active Coach)
 • Team Coaching Diagnostic – kurs podczas którego została autoryzowanym facylitatorem teamcoachingowej pracy z zespołami przy użyciu narzędzia diagnostycznego. Od 8 lat prowadzi teamcoachingi w oparciu o tę metodę.
 • Transforming Communication – kurs trenerski dzięki którego jest licencjonowanym trenerem Komunikacji Transformującej – opartej na porozumieniu bez przemocy, (Richard Bolstad)
 • Organisational Relationship System Coaching (ORSC) – roczny kurs pogłębiający wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z zespołami I relacjami
 • Proces dynamiki grupowej – program główny i masterclasy ( Opus, Lionel Stapley)
 • Co-active Leadership Program – roczny kurs Przywództwa (The Coaches Training Institute), San Francisco
 • Meaningful Existence - kurs coachingu transformacyjnego, wg Davida Gordona
 • Masterful Coach (Kurs coachingowy przygotowujący do akredytacji MCC -Master Certified Coach)
 • Mentor Coaching ICF – półroczny kurs przygotwujący do roli akredytowanego mentora ICF
 • Transformational Presence Coaching & Leadership – jest pierwszą polską absolwentką tranformacyjego podejścia w coaching i przywództwie ( Alan Seale)
 • Co-active Leadership Program - asystowała w 20 dniowym kursie przywództwa ( the Coaches Training Institute) w Karolinie Północnej
 • Kurs dla asesorów ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach), Berlin
 • Transforming Business Society and Self – kurs rozwoju przywództwa, coachingu i współpracy na MIT (Massachusetts Institute of Technology, Boston)
 • Social Presencing Theatre – zaawansowany kurs pracy z zespołami w oparciu o metodę „embodyment”, Arawana Hayachi, Berlin
 • Manifestation Wheel - manifestowanie i osiąganie celów, Alan Seale, Holandia
 • Kurs mentorigu - dla osób prowadzących warsztaty transformacyjne - Alan Seale, Costa Rica 2018
 • Design Thinking, warsztat dla facylitatorów, 2018
 • Transformational Presence Leadership in Action, Alan Seale, Holandia, 2019
 • Ustawienia systemowe w coachingu - Damian Janus, 2020
 • Coaching systemowy w biznesie - J.Whittington, 2020
 • Akredytacja: Master Certified Coach ICF
 • Motto: „Jeśli słuchając swojego oponenta nie czujesz jego perspektywy to znaczy, że nie słuchasz go wystarczająco głęboko” - Otto Scharmer

Tags:

Zobacz takżepoznaj wszystkich

Coach akredytowany (MCC) przez International Coach Federation (ICF), coach i superwizor...
Executive Coach for Individuals, Relationships and Teams
Jest akredytowanym coachem PCC ICF przez International Coach Federation. Posiada ponad 1000 godzin...

Kliencitowarzyszyliśmy w podróży